Film Festival
European River&Kayak Film Festival
Program
Tickets - Vstupenky
Prihlásenie filmov - Enter Your Film
News
Výsledky - Results

Festival Area
Lokalita, ubytovanie ...
Ubytovanie - Accomodation
Ski Centre Chopok Juh

Festival History
Minulé roky
2007
2006

Board
Organizátori
Big-O-Productions
Paddler

Media Service
Press - Photo - Media
Press
Photo
Print

Kontakt
info@paddler.sk


Paddler
Ružová dolina 6
SK - 821 08 Bratislava

Ukázať na mape >>
Map location >>


Telefón / Phone:
+421-2-2060 2020
Slnko a tiene - festivalový návrat v čase
Sunshine and shadows - festival review after a while
Život je niekedy veľmi divný, silu, ktorú potrebujeme na ťahanie festivalového projektu staviame oproti drsnej realite. Rok 2008 bol pre festival doposiaľ najlepší, najviacej návštevníkov a ešte viac kvalitných filmov. Kráčajúc vpred s pocitom šťastia sa reč na čas zastavila v nečakanom zvrate.

Tento príspevok je prvým krokom k môjmu pohľadu naspäť a k oficiálnemu uzavretiu festivalového roku 2008. Doposiaľ som nepublikoval žiadne výsledky na webe, žiadne správy, iba ticho.

V hlavný festivalový deň, sobotu 5. apríla, som sa dotýkal ticha useknutej nite života. Náš kamarát Dano Lukáč zomrel pred vchodom do festivalovej chaty. Dráma, ktorú by si nikto predtým nevedel ani predstaviť. Jeho vyčerpané srdce vypovedalo telu svoj rytmus.

Festivalová rozlúčka s Danom. Najlepšie filmy, výborná hudba, nádhera hôr. Zvláštny spôsob ako povedať zbohom.

Verím, že každý dokážete pochopiť moje odmlčanie na tejto stránke. Verím, že budete všetci s nami aj v ďalších rokoch. "Show must go on..."
Life is sometimes strange, the faith we need to go ahead with our festival project, the faith facing-off to the reality. Year 2008 was the best so far, most visitors, even more and better movies. Going ahead, feeling happy and suddenly stopping at point where words are lost for a while.

Going out with my personal festival review is the first step how to close officially year 2008. No results were published on web, no news, just silence so far.

At the main festival day - Saturday April 5-th - I was touching the silence of a life cutout. Our friend Dano Lukac died in front of the door of our festival house. The drama no one would believe before. Fatal widespread heart stroke.

A festival farewell to Dano. Best films, great music, beauty of mountains. Strange way to say good bye.

I hope all of you can understand my timeout on this website. I hope all of you will be with us for next years. "Show must go on..."

[bry - 2008-12-14 11:33:00]


Dano Lukáč


A víťazom sa stáva...
And the winner is...
...po prvý raz cena za najlepší film ide na východ, do Ruska! Film Top Grade získal top umiestnenie v tomto roku. Hodnotenie dosiahlo úroveň 105,6 dB a verte či nie, je to uširvúci hurhaj.
Džabé!
...for first time the best film prize goes to east from us, to Russia! Top Grade reaches the top rank at this year. It reaches 105,6 dB and believe or not it is earbreaking loudness!
Jabae!

[bry - 2008-12-14 00:00:00]

Hlavnú cenu Gumotex Baraka získava...
Main prize Gumotex Baraka goes to...
...film mladého dobrodruha Tomáša Lukačoviča Dyntchyia. Etiópske dobrodružstvo a svojho času najdiskutovanejšia outdoorová expedícia na neznámu rieku. ... Dyntchyia, film by young adventurer Tomáš Lukačovič. Ethiopian exploring, at its time most discussed expedition to an unknown river.

[bry - 2008-12-14 00:00:00]

Zvláštna cena
Special prize
Zvláštnu cenu sa organizátor rozhodol udeliť filmu "Expedition Through the Town" za vtipné autorské spracovanie náročnej kajakárskej výpravy cez centrum Prahy. Special prize selected by organizer goes to film "Expedition Through the Town", for funny idea to film a story about freestyle expedition through the downtown of Prag.

[bry - 2008-12-14 00:00:00]

Filmy na programe
Film program
Stiahnite si PDF dokument s programom filmov a orientačným časovým harmonogramom.
Program na stiahnutie
Download festival film programm.
Download program here

[bry - 2008-04-02 00:00:00]Neformálna pozvánka :)
Familiar invitation :)
Prídite si pozrieť výber najčerstvejších filmových skvostov kajakárskeho a vodáckeho sveta. Ako obyčajne, neminie nás kvalitná spoločná zábava, zážitky pohyblivých obrázkov našich slovenských kamarátov a svetazbehlých filmárov, atraktivne zahraničné snímky, ruská extrémna vod(k)a a africké bacily účastníkov najprekvapivejšej africkej expedície roku 2007. Tešíme sa aj na sekciu novozélandských kajakárov o ktorých kolujú samé dobré chýry.

Tradične sa na barovej scéne objaví fenomenálny gitarista René Lacko & Downtown Band (www.renelacko.com) a pevne veríme, že dostatok snehu a pozornosti našich hostesiek spôsobí každému maloletému účastníkovi nesmiernu radosť. O rodičov sa budú starať naši dvorní barmani, špecialitou podniku bude čapované pivo Paddler 69° a hutné domáce pochúťky miestnej kuchyne.

Kajakovaniachtivýmnadšencom pripomíname pohnutú ročnú dobu a možný vplyv prírodných udalostí spôsobujúcich absolútne naplnenie stavov miestnych potokov a riečok, čo podľa reči miestneho kmeňa „černochov“ znamená onéé, že treba aj pakšamentle na vodu dovliecť.

Informácie o podujatí nájdete na stránke www.paddler.sk

Rezervácie festivalového pobytu naklikajte prosím priamo na tomto linku: www.paddler.sk/ticket08filmfest.php alebo sa hláste telefonicky na čísle 02-20602020

Tešíme sa na vás šeckých, rekrošov pritom osobitne upozorňujeme, že absencia na takomto prestížnom podujatí je neprípustná, lebo v nastávajúcej rekreantskej sezóne AAC Tour sa vám šecko čo tu uvidíte, zažijete a vypijete móže celkom zísť, pretože čo sa na Koske naučíš, to v rieke vymočíš.
Come and see best of worlds kayak and river film production. As usually, good party time, happiness of moving pictures from our Slovak friends and globetrotting filmmakers, brave international pictures, Russian extreme and African bacillus from the most striking Slovak expedition to Africas. We are looking forward to meet our New Zealand kayaking friend - we just hear the best news from them.

Major of the music part will be Rene Lacko and Downtown Band (www.renelacko.com), we believe for enough snow for our kids to drive them crazy and happy (C&H) :) Parents are welcome to become C&H in pub, drinking local special beer Paddler grade 69! Expect stout kitchen output.

Kayakwillingmaniacs should put attention to early spring time and we call you to come with your stuff to try local creeks.

Close festival info are at www.paddler.sk

Please make your booking in advance at this link www.paddler.sk/ticket08filmfest.php or call to festival office +421-2-20602020.

We are looking forward to meet you again there, and keep in your mind you shouldn't be missing, all you will see and drink you may need one day on your river trip :)

[bry - 2008-02-24 00:00:00]

Festival je aj pre deti
Festival is for kids too
Pre deti pripravujeme detský festivalový program, premietanie, súťaže a hry, všetko o pekné ceny.
Aj tento rok, hlavne kvôli našim deťom bude, platiť zákaz fajčenia vo vestibuloch, chodbách a celej reštaurácii na prízemí.
Festival is ready for kids, we will show movies, play games and award winning kids competitions.
Same as last year, consider our kids, it will not be allowed to smoke in halls and main restaurant area.

[bry - 2008-01-09 21:00:00]Hlavná amatérska cena festivalu - Gumotex Baraka!
Main Festival Amateur Prize - Gumotex Baraka!
Našou snahou je opäť podporiť amatérsku a profesionálnu filmovú tvorbu. Preto sme sa v spolupráci s firmou Gumotex rozhodli dať ako hlavnú cenu pre najlepší amatérsky film horúcu novinku samovylievaciu nafukovaciu kanoe Baraka v hodnote 27500 Sk.
Výhra čaká na vaše filmy, posielajte!
Our aim is to support your amateur or professional film production. Together with Gumotex company we offer main prize for best amateur film - a brand new model Baraka at value more than 850 EUR.
This great inflatable canoe is waiting for your film, do not hesitate to send your film to us!

[bry - 2008-01-06 16:00:00]

500 EUR - cena za najlepší profesionálny film
500 EUR - Best Professional Film Festival Award
Tento rok vôbec po prvý krát bude udelená finančná cena za profesionálny film. Cenu venuje hlavný usporiadateľ festivalu, Paddler. Ever first time we will award best professional film not only with a winning notification! Now you can have real challenge to send to us your best works.
Go ahead, we love to see it!

[bry - 2008-01-06 15:50:00]Doneste kajaky!
Bring Your Kayak!
Začiatok apríla je takmer tutovka, že potečie spústa potokov a riečok na južných svahoch a dolinách Nízkych Tatier. Vo výhľade máme Bystrianku, Štiavničku, Vajskovký potok, Jaseniansky potok, Starohorku, horehronie...
Koho by prdel svrbela, môže skúsiť snowkayaking.
Early April is just the right time for good water levels in small creeks feed by southern part Low Tatra melting snows. We plan to paddle nice local creeks grade WW-II or III. Creeks named like Bystrianka, Štiavnička, Vajskovký potok, Jaseniansky potok, Starohorka, or upper Hron river...
If you fell for snowkayaking, you can try some freeride.

[bry - 2008-01-06 15:20:00]Koncert René Lacko
René Lacko Live Concert
Ako už býva u Jožka zvykom, aj tento raz treba rátať s dobrou zábavou a skvelou muzikou. O tom kto je René Lacko a aká krv prúdi v jeho muzinkantských žilách sa dozviete viac na stránke www.renelacko.com

Začiatok koncertu 5. apríla v sobotu večer okolo 22.00
We are proud to announce high quality club music again. You can read, see and hear more about René Lacko at his homepage www.renelacko.com

René will come to play at Saturday night, April 5., about 22.00

[bry - 2008-01-06 15:00:00]


Partner:Sponsor:


Contribute:
Media Partner:
100% Independent Kayak & Canoe News

Support:

webworks © bryan