Film Festival
European River&Kayak Film Festival
Program
Tickets - Vstupenky
Prihlásenie filmov - Enter Your Film
News
Výsledky - Results
FAQ

Festival Area
Lokalita, ubytovanie ...
Paddler Hostel**

Festival History
Minulé roky
2009
2008
2007
2006

Board
Organizátori
Paddler
Big-O-Productions

Media Service
Press - Photo - Media
Press
Photo
Print

Kontakt
info@paddler.sk


Paddler
Botanická 7
SK - 841 04 Bratislava

Ukázať na mape >>
Map location >>


Telefón / Phone:
+421-2-2060 2020


Reklama:

Propozície
Proposals
XIII. Európsky festival kajakárskych a vodáckych filmov

15.-21.3.2010, Paddler Club, Bratislava

Európsky festival kajakárskych a vodáckych filmov je podujatie, ktoré vzniká v spolupráci s organizátormi podobných festivalov v Európe a vo svete, je prehliadkou tvorby profesionálnych i amatérskych autorov, podporuje špecializovaný žáner a prináša radosť.

Organizátor festivalu vyhlasuje súťažnú a nesúťažnú prehliadku.

Do prehliadky je možné prihlásiť amatérske aj profesionálne diela súvisiace s hlavnou témou festivalu. Počet prihlásených filmov nie je limitovaný. Rovnako nie je predpísaná žiadna kategória v rámci témy, očakávame teda širokú rozmanitosť nápadov. Limitujeme iba dĺžku filmov na maximum 30 minút, v amatérskej kategórii odporúčame posielať kratšie filmy v trvaní do 5 minút, avšak v opodstatnených prípadoch je možné prihlásiť aj dlhšie filmy.

O zaradení filmu rozhoduje organizátor, resp. výberová komisia. Hodnotenie súťažných filmov vykoná porota, ktorú zostavuje organizátor. Porota môže udeliť hlavnú cenu festivalu, cenu diváka, cenu hlavného hosťa festivalu, zvláštnu cenu alebo iné ceny.

Do prehliadky sa prijímajú audiovizuálne diela - filmy zaslané na FTP server (prístupové údaje poskytneme na vyžiadanie), alebo na nosičoch DVD, CD, mini DV, prípadne iných dohodnutých médiách. Uprednostňujeme filmy na digitálnom médiu v nekomprimovanej forme (AVI, MOV, DV) alebo komprimované v DVD kvalite alebo HD kvalite (VOB, MP4). Zasielajte nám iba duplikáty, organizátor nezodpovedá za poškodenie alebo stratu nosiča.

Prihlásenie diela je platné po doručení na FTP server alebo adresu organizátora. Lehota na prihlásenie je do 14.3.2010!
Spolu s prihlasovaným dielom je nutné zaslať vypnený formulár-prihlášku a to pre každé dielo (film) samostatne.

Bližšie informácie o podmienkach poskytne organizátor na vyžiadanie.
13-th European Kayak and River Film Festival

15.-21.3.2010, Paddler Club, Bratislava, Slovakia

European Kayak and River Film Festival - the event made in cooperation with other european and worldwide festival spots. This festival presents professionals and amateurs, it supports film production and it makes people feeling happy.

The festival will take competition and non-competition sections.

This festival is widely open for any professional or amateur productions related to main theme. There is no limitation to the number of entered films. There are not any specified categories, we hope to see you feeling free to express your creative heart. There is limit only on total duration of your film, maximum is 30 minutes, we suggest amateurs should send films no longer than 5 minutes, in a very special reason we may'd accept extended film duration.

Organizer or the festival committee reserves the right to select entries. Jury will be set by organizer, jury is legal to award. Possible awards are The Main Prize (Grand Prix), public choice prize, special guest prize or other prize.

Accepted media formats are DVD, CD, mini DV, or possible on other media formats if consulted so with organizer. We prefer to have not compressed AVI of MOV files or well quality compressed standards such as MP4.

Entry will be valid only if delivered to FTP server (ftp account on request) or postal address of organizer latest by 14.3.2010! It is mandatory to attach The Entry Form - one copy for single each of the film entry.

More details can be requested in the festival office.

[bry - 2010-01-20 09:05:00]
Partner:


Sponsor:

Contribute:

Media Partner:

webworks © bryan