Page navigator: . Hlavná stránka . Kurzy . Kayak Safe 1 .
WARNING! - THIS BUSINESS & PAGE IS HYBERNATED SINCE 2012.
UPOZORNENIE! - BIZNIS A STRANKA NIE SU AKTIVNE OD ROKU 2012.

Expedície a výpravy
Cestovanie za dobrodruĹľstvom

Aktivity & Akcie
Súťaže, podujatia ...
WhiteWater Challenge
River Film Festival
SnowKayaking

Kurzy
Ĺ kolenia a kurzy
Rescue 1
Kayak Safe 1
Seakayak 1
SRT1
Kurz eskimovania

Info Board
Všeobecné informácie
Info na e-mail

Voľné miesta
Paddler Team - voľné miesta
Voľné miesta

Kontakt
info@paddler.sk


Ďalší novĂ˝ kurz záchrany pre kajakárov
ZákladnĂ© techniky záchrany a bezpečnosť pre kajakárov

19.-20.5.2007, Salza
Ăšplne novĂ˝ kurz pre kajakárov, vhodnĂ˝ pre mierne pokročilĂ˝ch a pokročilĂ˝ch. Kurzom vás bude sprevádzať ostrieľanĂ˝ dobrodruh Miro Dušek, o praktickĂş realizáciu sa postará Bryan. Viac informáciĂ­ o kurze tu >>

[2007-05-10 16:10:01]
Podrobné informácie o kurze Kajak Safe 1
KAYAK SAFE 1
ZákladnĂ© techniky záchrany a bezpečnosť pre kajakárov


Mezinárodne analogickĂ˝ kurz podľa záchranárskeho štandardu systĂ©mu Rescue 3 International, zjednotená kvalifikácia pre profesionálnych a dobrovoľnĂ˝ch záchranárov. UvedenĂ© štandardy sĂş harmonizovanĂ© najmä v alpskĂ˝ch krajinách, Ĺ kandinávii, západnej EurĂłpe, USA a na Novom ZĂ©lande.

TypickĂ˝mi frekventantami kurzu sĂş mierne pokročilĂ­ aĹľ pokročilĂ­ kajkári a kajakárky jazdiaci na divokej vode.

TypickĂ© situácie na ktorĂ© je kurz zameranĂ˝ sĂş naprĂ­klad stratĂ©gie bezpečnosti, plánovanie splavov, zabezpečenie obtiaĹľnych miest, reakcia na náhodnĂ© vykĂşpanie, vlečenie a zbieranie materiálu po rieke, osobná a tĂ­mová bezpečnosť pri spave... Tento kurz je v prvom rade kurzom o technike a stratĂ©gii záchrany na tečĂşcej alebo divokej vode.

Termín kurzu: 19.-20. máj 2007

Miesto konania:
Salza, Wildalpen, RakĂşsko

ObtiaĹľnosť kurzu: mierna aĹľ stredná, splav v obtiaĹľnosti najviacej do WW-III

Trvanie kurzu: 2 dni, celkove 16 hodĂ­n.

Ciele kurzu: Poslucháči kurzu sa oboznámia s teĂłriou a filozofiou záchrany, organizáciou, nutnĂ˝m vybavenĂ­m a prĂ­slušenstvom, kurz bude prebiehať v terĂ©ne na vodnom toku, kde sa budĂş nacvičovať záchranárske situácie a techniky. Kurz sa bude skladať z teoretickej a praktickej časti.

PrednášajĂşci a technickĂ˝ lektori: Miroslav Dušek, Branislav Turek. Prednášať sa bude v slovenskom jazyku, podľa potreby aj v anglickom.

Požiadavky na výstroj - povinná výbava:
oblečenie do vody (neoprĂ©n, suchĂ© obleky, bunda, neopr. čiapka), prilba určená pre kajakovanie, plávacia vesta s rĂ˝chloodopĂ­nacĂ­m popruhom, hop-šnĂşra (cow tail), píšťaľka, kajakárska obuv do vody, nĂ´Ĺľ, hádzačka najmenej 15 metrov, 3 ks karabĂ­na so skrutkovacĂ­m zámkom (napr. typ Guide Lock), prusik (repka, 6-7 mm priemer, dĺĹľka ca 1,3 m), webbing (dutĂ˝ plochĂ˝ popruh šírka 25-26 mm), jedno- alebo dvoj-miestny kajak alebo uzavretá canoe alebo nafukovacĂ­ čln typu Orinoco a pod., plavidlo zabezpečenĂ© proti potopeniu (nafukovacie vaky), špricka (podľa typu lode), pádlo.

Podmienky Ăşčasti: vek od 18 rokov, adekvátne zdravotnĂ© poistenie (napr. Alpenverein), dobrĂ© plaveckĂ© schopnosti, veľmi dobrá fyzická kondĂ­cia, zvládnutĂ© základy kajakovania, bez potreby znalosti eskimáckeho obratu.

Ubytovanie a strava:
Ubytovanie v kempe vo Wildalpen - nie je zahrnuté v cene kurzu, vlastné stany, individuálna strava.

Cena kurzu:
Cena za 2 dni kurzu je 2990 Sk vrátane DPH.
Cena za dopravu z BA do Wildalpen a naspäť je 990 Sk vrátane DPH (cena za osobu vrátane prepravy kajaku) - odchod 18.5.2007 podvečer, prĂ­chod 20.5.2007 večer.
MoĹľnosť individuálnej dopravy.
Ubytovanie, stravu a dopravu si ĂşčastnĂ­ci hradia sami.

Podmienky organizátora: Organizátor má právo odmietnuť Ăşčasť na kurze alebo odvolať kurz. Organizátor oznamuje a zdĂ´vodňuje zmeny prednostne regitrovanĂ˝m ĂşčastnĂ­kom. Maximum 5 osĂ´b na inštruktora, max. 10 ĂşčastnĂ­kov celkom.

Prihlášky zasielajte majlom na info@paddler.sk v termíne do 17.5.2007 do 18.00 h.

Kontakt:
PADDLER, s.r.o., Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
Tel.: 02-2060 2020, 0905-724611

Info: www.paddler.sk | info@paddler.sk

[2007-05-10 16:05:00]
Google
Facebook

Akcie - Sales:


Paddler Club
Program


Všetky podujatia
See all events
xxx
webworks © bryan